Satunnainen kuva

_dsc0350

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:376863 kpl

Myytävänä

CD Rantasalmi - Rivage détroit (ilm. 22.11.2014)

hinta 10 euroa + postikulut
tilaukset: pkoskikallio(at)gmail.com tai 050-5557672

Myynnissä myös Rantasalmen kirjastossa, K-kaupassa ja Mantan puodissa.

Teatteritaiteen perusopetus

Teatteritaiteen perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2009 hyväksyttyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Osallistumalla tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti Teatteri Ranttalin ja sen jatkona olevan Rantasalmen Nuorisoteatterin toimintaan, on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä teatteritaiteessa.

ranttalin_logo_jpg_pienin.jpgLastenteatteri Ranttali

Ryhmä on tarkoitettu 4.-7. luokkalaisille näyttelijöille ja se toimii lv 2017-2018 yhteistyössä Rantasalon peruskoulun ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa. Opettajina toimivat Iiris Salmela (näyttelijäntyö/ohjaus), Emilia Palmroos (tanssinopetus/koreografia), Saara Silvennoinen (laulunopetus) ja Marja Ikonen (orkesterinjohto). Soittajissa ikärajana on peruskouluikä ja noin kahden vuoden opinnot omassa instrumentissa.

Syksyn 2017 aikana Lastenteatteri Ranttali valmistaa oman musikaalin Yökyöpelit.

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta näyttelijät voivat tiedustella jälki-ilmoittautumispaikkoja Marja Ikoselta.marja.ikonen(at)rantasalmi.fi

Harjoitusaikataulu Yökyöpelit

Teatteri Ranttalin tarjoama teatteritaiteen perusopetus on erinomainen pohja Rantasalmen Nuorisoteatteriin, johon pääsevät mukaan 8. luokkalaiset ja sitä vanhemmat nuoret.

Rantasalmen Nuorisoteatteri

Ryhmä on tarkoitettu 8. luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille, ja se toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan kanssa. Opettajina ovat Jari Pylväinen Savonlinnan teatterista, Marja Ikonen Järvi-Saimaan kansalaisopistosta, Soila Takanen Rantasalmen lukiosta sekä Emilia Palmroos Savonlinnan musiikkiopistosta.

Kaudella 2017-2018 valmistamme musikaalin Hairspray.

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta näyttelijät voivat tiedustella jälki-ilmoittautumispaikkoja Marja Ikoselta.marja.ikonen(at)rantasalmi.fi

Harjoitusaikataulu Hairspray


Tervetuloa harrastamaan Tornikselle, alla on tarkempaa lisätietoa toiminnastamme:

RANTASALMEN NUORISOTEATTERI HARRASTUKSENA

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen alainen Rantasalmen Nuorisoteatteri tarjoaa mahdollisuuden harrastaa musiikkiteatteria mukavassa porukassa ammattilaisten ohjauksessa. Toimimme yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston, Rantasalmen lukion ja Rantasalon peruskoulun kanssa. Tässä harrastuksessa voit valita monenlaisesta tavasta harrastaa teatteria: opetusta annetaan näyttelemisessä, laulamisessa, soittamisessa, tanssimisessa sekä valo- ja äänitekniikassa. Teatteriharrastus antaa sinulle huikeita kokemuksia! Teatteritaiteen perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2009 hyväksyttyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Osallistumalla tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti Teatteri Ranttalin ja sen jatkona olevan Rantasalmen Nuorisoteatterin toimintaan, on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä teatteritaiteessa.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN?

Nuorisoteatteriin otetaan uusia harrastajia aina uuden produktion alkaessa. Ilmoittautumiset kerätään yleensä edellisenä keväänä ja harjoitukset alkavat elokuussa koulujen alkaessa. Nuorisoteatterin (ns. isojen ryhmä) alaikäraja on 8. luokkalaiset nuoret ja Ranttaliin otetaan 4.-7. luokkalaisia. Joka toinen vuosi Ranttali tekee oman lastenmusikaalin ja joka toinen vuosi osallistuu isojen musikaalin toteuttamiseen. Lisätietoja ilmoittautumisesta saa Marja Ikoselta.

LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA

Rantasalmen lukiossa on musiikkiteatterilinja, mikä tarkoittaa sitä, että musikaaleista saa lukion kursseja. Suurin osa Rantasalmen Nuorisoteatterin musikaaleista on myös lukion musiikkiteatterilinjan musikaaleja. Lukion musiikkiteatterilinjalaisille musikaalikurssit (erikoiskursseja lukuunottamatta) ovat ilmaisia, jos opiskelija ei keskeytä opintojaan. Musikaalissa voi valita joko näyttelemisen (johon kuuluu myös laulaminen ja tanssiminen), soittamisen tai valo- / äänitekniikan opinnot. Valo- ja äänitekniikka toteutetaan yhteistyössä Rantasalmen lukion Studiotekniikan linjan kanssa. Näyttelijä saa lukuvuoden aikana 9 kurssia, soittaja 3 ja teknikko kaksi. Näyttelijällä on harjoituksia koko lukuvuoden ajan kolme kertaa viikossa, soittajalla kerran viikossa ja teknikolla tammikuusta lähtien noin kerran viikossa. Alla on lyhyt kuvaus lukiokursseista:

Näyttelijäntyö

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutustuu itseensä näyttelijänä ja löytää persoonallisen ja luonnollisen tavan esiintyä. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisen roolityön tekemiseen.

Musikaalitanssi

Kurssien tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman ruumiinkuvansa hahmottamisessa ja kehollisen ilmaisukyvyn laajentamisessa ja syventämisessä. Opiskelija tutustuu erilaisiin tanssilajeihin ja oppii käyttämään niitä näyttelijän kokonaisilmaisussa hyväksi.

Laulu ja äänenmuodostus

Kurssien tavoitteena on kunkin opiskelijan persoonallisen laulu- ja äänenkäyttötavan löytäminen. Opiskelija tutustuu erilaisiin tapohin käyttää ääntä sekä yksin että ryhmässä. Opiskelija perehtyy erilaisiin laulutyyleihin ja niiden tekniikoihin.

Musikaaliorkesteri

Kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijan käytännön musisointitaitoja ryhmässä. Opiskelija tutustuu musikaaliorkesterin työskentelyyn ja eri musiikkityyleihin käytännön musisointitehtävien avulla. Opiskelija ymmärtää musikaaliorkesterin merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa- alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa.

Äänentoistotekniikka

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin äänentoiston perusteisiin. Opiskelija tutustuu musiikkiteatterimiksaajan työhön. Hän oppii ymmärtämään miksaajan merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa.

Valotekniikka

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin valotekniikan perusteisiin. Opiskelija tutustuu valomiehen työhön. Hän oppii ymmärtämään valomiehen merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa. Opiskelija tutustuu ohjaajan ja valomiehen yhteistyöhön musikaalivalojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

MITÄ MUSIKAALIHARJOITUKSISSA TAPAHTUU?

Musikaaliharjoitukset tähtäävät kulloisenkin musikaalin valmistumiseen. Joskus kurssit kuitenkin aloitetaan harjoituksilla, jotka lisäävät harrastajien taitoja myös yleisemmällä tasolla. Esimerkiksi tanssitunneilla saatetaan aluksi opetella erilaisia tanssilajeja, - liikkeitä, ja -sarjoja ennen kuin ryhdytään tekemään varsinaista musikaalin koreografiaa. Musikaalilaulun tunneilla puolestaan keskitytään aluksi äänenmuodostukseen, jotta sitten musikaalilaulujen laulaminen olisi helpompaa. Valo- ja äänitekniikkaa opiskelevat saavat ennen yhteisharjoituksia perustietoutta laitteista. Projektin edetessä yhä enemmän ajasta käytetään nimenomaan tulevan musikaalin kohtauksiin ja kappaleisiin.

HARRASTUKSEN HINTA

Puhallinorkesteriyhdistys toimii aktiivisesti toiminnan hyväksi, mistä syystä harrastuksen hinta on varsin kohtuullinen. Lukion musiikkiteatterilinjalaisille kaikki musikaalikurssit ovat ilmaisia. Peruskouluikäisiltä teatterilaisilta peritään Järvi-Saimaan kansalaisopiston järjestämistä kursseista kurssimaksut, mikä tarkoittaa käytännössä opiston yleisen lukuvuosimaksun maksamista (vuonna 2017-2018 167€). Lisäksi maksettavaksi tulee yhdistyksen jäsenmaksu kerran vuodessa (25€) ja musikaalien tuotantomaksut kerran lukukaudessa (10-30€).

YHTEYSTIEDOT

Nuorisoteatterin puheenjohtaja Päivi Turkki 040-7561282 pmturkki(at)gmail.com

Järvi-Saimaan kansalaisopisto Marja Ikonen 044-4175228 marja.ikonen(at)rantasalmi.fi

Rantasalmen lukio Katja Koivunoro 015-7371357 katja.koivunoro(at)rantasalmi.fi